สถานที่ตั้ง (Location)

ติดต่อเราได้ที่

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
หมู่ 2 ต. ท่าอิบุญ
อ. หล่มสัก  จ. เพชรบูรณ์
67110