หน้าแรก

หน้าแรก

ประกาศกำหนดการ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เข้ารับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชร์แท้แก่มหาชน

ประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2531

“ทั้งนี้กรมสามัญ ศึกษาได้อนุมัติให้ต่อท้ายชื่อโรงเรียนด้วยคำว่า “ รัชมังคลาภิเษก “เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชได้ยืนยาวกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในอดีต