หน้าแรก

หน้าแรก

แสดงความยินดีกับโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ที่ได้รับรางวัล IQA Award ระดับยอดเยี่ยม

ประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว/กิจกรรมต่างๆ

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2531

“ทั้งนี้กรมสามัญ ศึกษาได้อนุมัติให้ต่อท้ายชื่อโรงเรียนด้วยคำว่า “ รัชมังคลาภิเษก “เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชได้ยืนยาวกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในอดีต