โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จัดแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน “ศรีจันทร์เกมส์ ครั้งที่ 29” ประจำปีการศึกษา 2561

ภาพกิจกรรม กีฬาภายใน “ศรีจันทร์เกมส์ ครั้งที่ 29” คลิกที่นี้