โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สร้างรั้ว ปีงบประมาณ 2562

ประกาศรร.ศรีจันทร์วิทยาคม เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สร้างรั้ว

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ (ลิงค์)

 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศรร.ศรีจันทร์วิทยาคม เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สร้างรั้ว แผ่นที่ 1

ประกาศรร.ศรีจันทร์วิทยาคม เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สร้างรั้ว แผ่นที่ 2

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาสร้างรั้ว แผ่นที่ 3

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคา สร้างรั้ว แผ่นที่ 4