โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกขอประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกขอประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 ฉนับ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์

ประกาศโรงเรียนงานซ่อมแซม

เอกสารประกวดราคาเลขที่ ๑