อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ทางโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม