อบรมการป้องกันและระงับอคคีภัย การดับเพลิงขั้นต้น การฝึกอพยพหนีไฟ

ทางโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอบรมการป้องกันและระงับอคคีภัย การดับเพลิงขั้นต้น การฝึกอพยพหนีไฟ ให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม….