วันประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ในเวลา 08.00 – 12.00 น.
เพื่อ ส่งเสริมพัฒนา ป้องกัน แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน และมอบทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 113,500 บาท โดยมีประธานคือ นานยสมบูรณ์ ทองสูงเนิน และนายวัชรพงศ์ อารีย์ (นายก อบต.ท่าอิบุญ)

ภาพกิจกรรม

สามารถดูรูปกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ คลิกที่นี้