รับเรื่องร้องทุกข์

รับเรื่องรองทุกข์

ช่องทางการร้องทุกข์ช่องทางอื่น Facebook :โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ที่อยู่ : หมู่ 2 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

โทร : 056-029847

Prefer a personal touch? Try (076) 543 4223

give us a shout and lets have a chat