มุฑิตาจิต ครูวิโรจน์ และน้าอนันต์

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2561

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จัดงานมุฑิตาจิต คุณครูวิโรจน์  ทองสุข และ นายอนันต์ คำจิตร เนื่องในโอกาสเกษียนอายุราชการครู

ภาพกิจกรรมทั้งหมด : คลิกที่นี้