มอบเกียรติบัตร ศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 68

พิธีมอบเกียรติบัตร “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68” ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา แข่งขันระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2561
ณ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ค้นหารูปเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่