ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันฯ อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนฯ

       โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ขอแจ้งประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 ปี พ.ศ.2561

 

 

รายละเอียดทั้งหมดได้ที่ ::

อ่านต่อได้ที่: ประกาศผู้มีสิทธิสอบ