ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ผ้าป่าการศึกษา และคืนสู่เหย้า 30 ปี ศจ.ร.

ด้วยโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิิเษก ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการ ผู้ปกครองเครือข่าย ชมรมศิษย์เก่า มีกำหนดการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การเรียนการสอน

โรงเรียนจึงขอกราบเรียนเชิญท่านที่เคารพนับถือ และผู้มีจิตศัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2561 ผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาหล่มสัก ชื่อบัญชี “โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก” เลขที่ 615 055 8037  ด้วยอานิสงส์แห่งการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทุกประการ เทอญ