กิจกรรม สถานศึกษาปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

             ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้วยกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันปัญหาผู้เสพรายใหม่ โดยสอดแทรกและเน้นย้ำ เรื่อง พิษภัยของการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานศึกษา พร้อมทั้งเดินขบวน เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบทั่วกัน

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี้